Ernsts Express AB – Det gröna åkeriet

Trafiksäkerhet

När du möter en grön Ernsts Express-bil vet du att det sitter en pigg och skärpt yrkeschaufför bakom ratten, som före start har blåst i alkolåset och under sin arbetsdag följer regelverket i vår verksamhet. På det sättet säkrar vi att våra uppdrag sköts på ett föredömligt sätt, såväl gentemot våra kunder som medtrafikanterna på vägen.

Trafiksäkerhetspolicy
Ernsts Express ska arbeta för en verksamhet med varaktigt hög trafiksäkerhet. Förare, medtrafikanter och kunder ska uppleva att vi agerar säkert och tryggt genom att:.

 • Lasten är väl säkrad.
 • Förare av fordon är opåverkade av alkohol och droger – alla fordon har idag alkolås.
  Bilbälte används.
 • Hastigheten anpassas efter vad väglag, väderlek och trafikregler.
 • Hänsyn visas till medtrafikanter.
  Regler för kör- och vilotider följas.
 • Distraktion undviks – handsfree är standard i våra fordon och vi avstår från fordonsdatorer som distraherar föraren.
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten ur trafiksäkerhetssynpunkt samt förebygga trafikolyckor.
 • Vi som landets första åkeri har gjort en sömnapnéscreening på våra chaufförer – att eliminera riskerna med trötthet bakom ratten är ett ständigt pågående arbete där rätt kost och motion är en viktig del.
 • Tester pågår med Smart Eyes system för att ge ett förarstöd vid trötthet och distraktion
För mer information om trafiksäkerhetsarbetet på Ernsts Express,
kontakta Lars Evertsson, VD 070-325 12 74, lars.evertsson@ernstsexpress.se
Prisade för vårt säkerhetsarbete