Ernsts Express AB – Det gröna åkeriet

Det Gröna åkeriet

Ernsts Express har i det närmaste bedrivit en helt fossilfri verksamhet under perioden Oktober 2015 till April 2021. Våra 80-tal bilar har drivits av biodrivmedel som RME, HVO och ED95. Ernsts Express startade omställningen till fossilfria transporter för ett drygt decennium sedan.

Ernsts Express ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav, företagets tillgängliga resurser och förutsättningar arbeta för att erbjuda marknaden klimatsmarta och trafiksäkra tjänster och leveranser av hög kvalitet.

Varje tjänst/leverans ska leda till en rekommendation för kommande affärer. Vi ska ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt, förebygga föroreningar och arbeta för att uppnå våra kvalitets- och miljömål.

Klicka på knappen för att se vårt certifikat