Ernsts Express AB – Det gröna åkeriet

Historia

Ernst Steingruber kom från Österrike till Sverige slutet på 40-talet för att studera svenskt jordbruk. Planen var att han skulle bli agronom. Men sedan han funnit sin stora kärlek i Västerfärnebotösen Sonja och de några år senare hade fått sonen Christer började Ernst istället köra varubussen i Färnebo.

Han lärde känna traktens bönder och blev så betrodd att han kunde låna 5 000 kr av dem för att köpa sig en egen buss och satsa på flyttbranschen. Inledningsvis gick det upp och ner – ibland när det var skralt i kassan kunde det till exempel hända att han fick låna 50 kr till diesel av svärmor.

Det skulle dock visa sig att österrikaren Ernst var en sann entreprenör som snart fick affärerna att blomstra, tillsammans med sin hustru Sonja som även hade rollen som åkeriets kamrer. Efter några år investerades det i en andra flyttbuss, 1959 köptes åkeriet Gustavssons Trafik i Avesta upp och plötsligt hade Ernsts Express växt till ett stort lokalt åkeri med ett 15-tal lastbilar och bussar.

Ernsts Express plogade vägar och körde grus, betong och olja. Åt den stora lokala kunden, det då Johnssonägda Avesta Jernverk, kördes råvaror, plåt och slagg. Företaget fortsatte att växa och i början av 60-talet byggdes den första egna verkstan med kontor och garage.

Redan då hade Ernsts Express hunnit bli södra Dalarnas största privatägda åkeri, en position som bolaget behållit sedan dess.

I dag är Ernsts äldsta son Christer Steingruber delägare och styrelseordförande i företaget, som har 150 anställda och ett 100-tal tunga fordon igång. Majoritetsägare är m4-gruppen i Västerås och omsättningen uppgår till närmare 300 mkr/år.