Ernsts Express AB – Det gröna åkeriet

Kundservice

Nu kan ni läsa/hämta fakturaunderlagen via webben. Fr.o.m november 2007 kommer kommer vi inte att skicka med några underlag med våra fakturor. Dessa kan Ni om Ni behöver ta fram här via webben. Våra kunder kommer även att få information om detta med fakturorna.

För att ni skall kunna läsa underlagen, måste ni ha tillgång till Acrobat Reader. Laddas ner gratis här >>

  • Logga in på kund ingång
  • Logga in med ert kundnummer
  • Logga in lösenord = kundnummer (du ändrar själv om du vill)
  • Du får nu tillgång till alla dina underlag/transportsedlar Det går att söka på fakturanummer för att få fram de ordrar som är på en specifik faktura (fakturanummret är de första 6 siffrorna i ocr numret som står på fakturan, de sista 2 är kontrollsiffror).

Du klickar sedel för att få fram det underlag du söker.

Vid frågor eller om du behöver hjälp med att hitta dina underlag, kontakta Sofie, Åsa eller Linda tel 0226-59100.

Nyheter gällande hantering av personuppgifter

Nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Vi på Ernsts Express AB värnar om våra kunders personliga integritet. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat våra rutiner i enlighet med nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation). De nya reglerna börjar gälla den 25 maj 2018 och har positiva effekter på din personliga integritet och förändrar hur vi som företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss på Ernsts Express att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi hanterar om dig.
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter som personnummer, namn, adress, telefonnummer och mailadress, men även organisationsnummer om du har enskild firma.
Vi ser till att era personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Vid tecknade av avtal med Ernsts Express registreras avtalspartens kontaktperson med namn, telefonnummer och mailadress.
Vid offertförfrågning och beställning av tjänst hos Ernsts Express registreras beställarens namn, telefonnummer och ev mailadress. För privatpersoner och enskilda företag registreras även adress och personnummer.
Vid kundevent lämnar besökaren i vissa fall namn, telefon och mailadress.
Ernsts Express kan komma att inhämta uppgifter om kreditvärdighet från extern part vid beställning av tjänster.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Ernsts Express behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera offerter, avtal och beställda tjänster, fakturera och ev kräva ersättning vid utebliven betalning.
Ernsts Express måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.

Mottagare som information delas med
I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren för att uppgifterna hanteras i enlighet med det nya EU-direktivet (GDPR).
Ernsts Express delar viss information med de inlejda transportörer som utför tjänster inom ramen för Ernsts Express.
Ernsts Express delar information om fakturor med extern part som ansvarar för leverans av fakturor.
I förekommande fall kan vi komma att dela med oss av information till inkassoföretag för indrivning av utebliven betalning och försäkringsbolag vid ev reklamationsärenden.

Varför Ernsts Express har rätt att behandla personuppgifter?
För att Ernsts Express ska kunna leverera med hög kvalitet och säkerhet samt uppfylla våra åtaganden behöver vi följa de lagar och avtal, t ex bokförings- och redovisningskrav som gäller inom området.
Ernsts Express ska kunna tillgodose sitt berättigade intresse av att hantera kundförhållandet med dig.

Hur länge kommer informationen att sparas?
Personuppgifterna kommer att behandlas så länge de behövs för fullgörande av våra åtagande gentemot dig. Vissa uppgifter kommer att behandlas även efter detta för att Ernsts Express ska uppfylla t ex bokförings- och redovisningskrav (7 år).

Rätt att begära ut uppgifter
Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss.

Rätt att få ändra felaktiga uppgifter
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att be­gära att uppgiften rät­tas eller kompletteras.

Rätt att radera uppgifter
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Ändringar i denna text
Ändringar om hur vi behandlar personuppgifter kan komma att ske, varför det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vår information om GDPR på www.ernstsexpress.se – Login – Kundlogin

Kontakt
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Ernsts Express AB
Sofie Steingruber
Box 34
774 21 Avesta
0226-861 55
sofie.steingruber@ernstsexpress.se
Tillsynsmyndigheten för GDPR är Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

OBS!

DMT.
På er sida står det:
Drivmedelstillägg: Proc 1 = xx% Proc 2 = xx % Datumet visar när procent 2 börjat gälla, procent 1 är vad det var innan ändringen.

Om inte inloggningssidan kommer fram gå in på ”Verktyg” och ”Internet alternativ”, klicka på fliken ”Säkerhet”. Välj ”Standardnivå” på alla ”Zonerna”.