Trafiksäkerhet

När du möter en grön Ernst Express bil, vet du att bakom ratten sitter en pigg och skärpt yrkeschaufför, som före start har blåst i alkolåset, och som under sin arbetsdag respekterar och följer det regelverk som vår verksamhet styrs av. Vi garanterar att våra uppdrag skötts på ett föredömligt sätt, inte bara för kunden utan även våra medtrafikanter.

Trafiksäkerhetspolicy

Ernst:s Express AB skall arbeta för en verksamhet med varaktigt hög trafiksäkerhet. Förare, medtrafikanter, kunder m.fl. skall uppleva säkerhet och trygghet genom företagets agerande.

Ernst:s Express skall verka för att:
  • Lasten skall vara väl säkrad.
  • Förare av fordon skall vara opåverkade av alkohol och droger. (alla fordon har idag alkolås)
  • Bilbälte skall användas. (100% användning vid NTF mätning)
  • Hastigheten skall anpassas efter vad väglag, väderlek och trafikregler kräver.
  • Hänsyn skall visas till medtrafikanter.
  • Regler för kör- och vilotider skall följas.
  • Distraktion. Handsfree är standard i våra fordon. Vi har dessutom avsiktligt avstått fordonsdatorer som vi anser distraherar föraren.
  • Vi skall arbeta för att ständigt förbättra verksamheten ur trafiksäkerhetssynpunkt samt förebygga trafikolyckor dessutom följa tillämpbar lagstiftning, andra samhällskrav och kundernas krav.

Vi är för övrigt landets första åkeri som gjort en sömnapné screening på våra chaufförer. Att eliminera riskerna med trötthet bakom ratten är ett ständigt pågående arbete där rätt kost och motion är en viktig del.

Kontaktperson Roger Blom, VD