Miljö på "det gröna åkeriet"

Vår Kvalitet och miljöpolicy

Ernst:s Express AB skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav, företagets tillgängliga resurser och förutsättningar arbeta för att erbjuda marknaden kvalitativa och klimatsmarta och trafiksäkra tjänster/leveranser.

Varje tjänst/leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Vi skall arbeta för att ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets och miljösynpunkt samt förebygga föroreningar och följa tillämpbar lagstiftning, andra samhällskrav och kundernas krav.

Vårt arbete är inriktat på ständig förbättring och att uppnå ställda kvalitets- och miljömål.

Vi har ett 80-tal bilar som går på 100% biodiesel och HVO-diesel.


Fyll i årlig dieselvolym i liter för att se hur mycket CO2 som sparas


[Källa uträkning vår HVO leverantör Energifabriken]